Technasia @ Aquasella Festival 2012 ( Asturias España) 4 agosto.